การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีปัญหาทางช่องปาก ทางโรงเรียนบ้านโคราชขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราชทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

You may also like...