วันที่ 13 ธันวาคม 2565  นำโดย ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร เข้านิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถใน    การอ่าน (RT)  และการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Previous post การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ประจำปี 2565
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ที่ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน