โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูกาญจนโกวิท (หลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย)

วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูกาญจนโกวิท (หลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบ็ญพาด อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพังตรุ ณ เมรุชั่วคราว วัดเบญพาด ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Previous post <strong>การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 2 และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน    ห้วยกระเจา 3  นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ศน.ชลณา ม่วงหวาน  ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร ศน.ช่อทิพย์  อินทรักษา ร่วมวิเคราะห์  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง</strong>
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ คุณวรจรรย์ เที่ยงธรรม (กรรมการผู้จัดการบริษัทอัลก้า พลัส จำกัด) ที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้กับทางโรงเรียน