ประชาสัมพันธ์การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

Previous post ประชาสันพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
Next post การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5