โรงเรียนบ้านไพรงามมอบเงินแก่ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท)

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 256...