ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน  สพป.ยะลา เขต 1

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ  เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต 1 นำโดย นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร สพป. ยะลา เขต 1 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ สู่คุณภาพผู้เรียน

ในการนี้ขอขอบคุณ นาย อารักษ์  วิเศษสิงห์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่มาให้กต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต 1 , นายอุดม สืบบุก ข้าราชการบำนาญ ที่มาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ สู่คุณภาพเรียนรู้ และ นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 12 ข้อ สู่คุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร สพป. ยะลา เขต 1

You may also like...