การซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนบ้านโคราช

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านโคราช นำโดย นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช และคณะครู ได้เรียนเชิญวิทยากรตำรวจจาก สภ.พนมทวน มาให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเหตุการณ์กราดยิง โดยได้มีการให้ความรู้และจำลองสถานการณ์ที่เสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมตื่นตัวตลอดเวลา ในการนี้ โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

You may also like...