โรงเรียนวัดเบญพาด “รับมอบทุนการศึกษาจาก ธกส.พนมทวน”(14ธค.65)

โรงเรียนวัดเบญพาดขอขอบคุณ ธกส.สาขาพนมทวน มอบทุนสนับสนุนโครงการความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน(Plus+)ประจำปีบัญชี 2565
จำนวนเงิน 10,000 บาท

โดย นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วย รองสุนิษา แสงแพร รองผู้อำนวยการฯ และนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธกส.สาขาพนมทวน รับมอบทุนสนับสุนนการศึกษา ทางโรงเรียนวัดเบญพาดขอขอบคุณและจะนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป

Previous post การซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนบ้านโคราช
Next post ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ โครงการ 2