โรงเรียนบ้านซ่องจัดสอบนักเรียน “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Previous post ประชาสัมพันธ์งาน “คืนสู่เหย้าชาวศึกษา ประจำปี 2566”
Next post การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่องพร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ