โรงเรียนบ้านหลุมหิน นเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

24-27พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาาญจนบุรีเขต 2 และโรงเรียนตัวแทนศูนย์แข่งขัน(แยกประเถทตามรายการหมวดหมู่วิชา)

Previous post ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์กระดาษ” โรงงานวังศาลา
Next post “การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565”