Previous post การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 1/2566
Next post ประชาสัมพันธ์การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2