ประชาสัมพันธ์การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

You may also like...