ประชาสัมพันธ์การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Previous post การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ของ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
Next post การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ยฐาน