วันคริสมาสต์โรงเรียนบ้านหลุมหิน

27- 28 ธันวาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดนิทรรศกาลวันคริสมาส ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนได้ร่วมเข้าชม ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการชมประวัติซานต้าครอส นิทานวันคริสมาส พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประดิษฐ์การ์ด และคณะครูได้เป็นซานต้าคอร์สของเด็กๆมอบของขวัญให้แก่นักเรียนทุกคน

You may also like...