กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง น.ส. ชนนิกานต์ รักอาชีพ

Previous post ประชาสัมพันธ์การจัดทำ วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ส่งผลงานระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2566
Next post ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น