วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของครูผู้สอนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1

10.00 น. บรรยายแนวทางกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า นางชลณา ม่วงหวาน นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ นางสาวจริมจิต สร้อยสมุทร

13.00 น. บรรยายแนวทางกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ

Previous post (ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”รับประเมินการท่องสูตรคูณ”(10มค.66)