วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของครูผู้สอนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1

10.00 น. บรรยายแนวทางกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า นางชลณา ม่วงหวาน นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ นางสาวจริมจิต สร้อยสมุทร

13.00 น. บรรยายแนวทางกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ

You may also like...