การประเมินการท่องสูตรคูณ
โรงเรียนวัดเบญพาด
ศูนย์ SP Center พนมทวน 1
วันที่ 10 มกราคม 2566

โรงเรียนวัดเบญพาดเข้ารับการประเมินการท่องสูตรคูณ โดยนายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ
ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ได้เข้านิเทศ ติดตาม ประเมินการท่องสูตรคูณ โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 1