โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดยทีมสภานักเรียน และ ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นนำเสนอโครงงานคุณธรรม โดยมี พระครูปลัดสุพรรณ สุภทโท เจ้าอาวาสวัดหัวรัง เป็นประธาน และ เยี่ยมชมโครงงานของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

You may also like...