โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🎊วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566 🎊

นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระลุมพุกเพื่อขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาตลอดมา

You may also like...