“การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม”

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง ,นายชลอ ทองดีเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านเขากรวด และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

You may also like...