วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง ,นายชลอ ทองดีเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านเขากรวด นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจริมจิต สร้อยสมุทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านซ่อง และ โรงเรียนบ้านเขากรวด อ.หัวยกระเจา จ.กาญจนบุรี