การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคราช

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสนอง ทองนุ่ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษัขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนกิจกรรมของทางโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการรับย้ายครูวิชาเอกประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของผู้ปกครอง ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการยังได้เน้นย้ำถึงการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียน ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย

You may also like...