โครงการ “โลกสวย-ตาใส-ไร้ต้อกระจก” ระหว่าง โรงพยาบาลศุภมิตร กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

Previous post ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”ร่วมงานถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”(30มค.66)