โครงการ “โลกสวย-ตาใส-ไร้ต้อกระจก” ระหว่าง โรงพยาบาลศุภมิตร กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

You may also like...