วันศุกร์ สุขใจ

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

คาบจริยธรรม

นักเรียนนั่งสมาธิ สวดมนต์ แผ่เมตตา

ทั้งนี้ หัวหน้าห้องทุกระดับชั้น ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย หาแนวทางในพัฒนาโรงเรียน และข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ

🌸วันศุกร์ สุขใจ ☺️

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...