โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอแสดงความยินดี 🎊🎉

กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

🎸การประกวด วงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง🏅

🎯การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง🥉

🌟การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3ได้รับรางวัลเข้าร่วม🎖️

🌟การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน🥈

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ณ จังหวัดราชบุรี

You may also like...