โรงเรียนวัดเบญพาด”รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ฯเป็นฐาน”(16กพ.66)

การนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนเป็นฐาน
(School Performance Center : SP Center) พนมทวน1

โรงเรียนวัดเบญพาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

16 กุมภาพันธ์ พศ.2566

เพิ่มเติม.. Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด

ภาพ/ข่าว : นางสาวภาวิกา นพคุณ
(งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวัดเบญพาด)

You may also like...