โรงเรียนวัดเบญพาด”รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ฯเป็นฐาน”(16กพ.66)

การนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนเป็นฐาน
(School Performance Center : SP Center) พนมทวน1

โรงเรียนวัดเบญพาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

16 กุมภาพันธ์ พศ.2566

เพิ่มเติม.. Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด

ภาพ/ข่าว : นางสาวภาวิกา นพคุณ
(งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวัดเบญพาด)

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 6/2566
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว