โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านซ่องสาธุการ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

You may also like...