โรงเรียนวัดเบญพาด”ท่องสูตรคูณ ป.1”(22กพ.66)

การนิเทศ ติดตาม ประเมินการท่องสูตรคูณ
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดเบญพาด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 เข้านิเทศติดตาม โดย นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วยรองสุนิษา แสงแพร และครูประจำชั้นป.1 ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ

ภาพ/ข่าว : นางสาวภาวิกา นพคุณ
(งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวัดเบญพาด)

You may also like...