ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Previous post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
Next post ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565