การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Previous post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
Next post ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเือกเด็กเเละเยาวชนเพื่อเช้ารับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดกาญจนบุรี