ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

Previous post ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเือกเด็กเเละเยาวชนเพื่อเช้ารับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดกาญจนบุรี
Next post ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1