ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

Previous post ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565