ขอประชาสัมพันธ์บข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

1.เรื่อง สคบ. ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง?

2.เรื่อง ระวัง! แซร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัดคอร์สสัมมนา

3.เรื่อง ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง

4.เรื่อง หมอกพิษที่เรียกว่า…”บารากู่”

Previous post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Next post ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In home) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)