ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่นเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”

Previous post ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In home) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)
Next post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566