ประชาสัมพันธ์การเตือนภัยการเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรง ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2566

You may also like...