ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว

วันพฤหัสบดี ที่ 18พฤษภาคม 256 อำเภอพนมทวน ร่วมกับ เทศบาลตำบลรางหวาย โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน สถานีตำรวจภูธรพนมทวน ผู้ใหญ่บ้าน  และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอ จังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

You may also like...