มอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และแจกกระเป๋านักเรียน

ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2566 จำนวน 16 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และได้มอบกระเป๋านักเรียน ให้กับนักเรียนทุกคน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

You may also like...