โรงเรียนวัดเบญพาด “จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา”(2มิย.66)

กิจกรรม”วันวิสาขบูชา” ปี 2566
โรงเรียนวัดเบญพาด วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาดร่วมทำกิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดเบ็ญพาด

ภาพ/ข่าว
: นางสาวภาวิกา นพคุณ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...