อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติ อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 76 ราย

จากการประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 76 ราย โดยแบ่งเป็น
ชำนาญการ 46 ราย
ชำนาญการพิเศษ 30 ราย

You may also like...