วันครู ๒๕๖๖ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต “

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต “

You may also like...