วันครู 2566

16 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2

You may also like...