วันที่ 22 มิถุนายน 2566  โรงเรียนบ้านซ่อง  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2566 

You may also like...