โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” “ครูกาญจน์สอง ๒๕๖๖”

You may also like...