โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกีฬาวันครูของอำเภอห้วยกระเจา ณ โรงเรียนวัดดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา สพป.กจ.2

You may also like...