โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 30มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2   พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP ห้วยกระเจา 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง และโดยมีดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องและคณะครู ให้การต้อนรับในการจัดการประชุมในครั้งนี้  และมีนางชลณา ม่วงหวาน และนางสาวจริมจิต   สร้อยสมุทร  ศึกษานิเทศก์  สพป.กจ.2  และทีมวิทยากร ดำเนินการอบรม

You may also like...