โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ปกครองทุกท่านที่มามอบให้เด็กๆเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

ในนามโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ปกครองทุกท่านที่มอบทุนทรัพย์ ตั้งซุ้มอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่ม ของเล่น เครื่องเขียน ทุนการศึกษา มามอบให้เด็กๆเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นี้ด้วยผลบุญนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ การงานก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวยทุกท่าน🙏🏻🙏🏻🙏🏻

You may also like...