โรงเรียนวัดเบญพาด” มอบทุนเสมอภาค2/2565”(18มค.65)

ทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่2 ปี2565 โรงเรียนเบญพาด
จำนวน 33 ทุน เป็นจำนวนเงิน 52,500 บาท

นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
มอบทุนเสมอภาคภาคเรียนที่2ปี2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญพาดได้รับทุนเสมอภาคในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565
จำนวน 33 ทุน เป็นจำนวนเงิน 52,500 บาท
ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...