โรงเรียนบ้านซ่อง การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของครูศิริวัฒ โกทองเจริญ ครูดวงกมล จันทร์ศรี และครูภานุมาศ นะดี โดยมี นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์ นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้ และนางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 กรรมการประเมินในครั้งนี้

You may also like...