โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คุณอุเทน คุณลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และครอบครัวพี่น้อง เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนคือ ผัดไทย ไอศกรีม และมอบเงินขวัญถุงให้กับนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนบ้านซ่องขอขอบพระคุณ คุณอุเทน คุณลาวัลย์ ช่วงชัย และครอบครัวพี่น้อง

You may also like...