โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมายครูภานุมาศ นะดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและวัด

You may also like...