โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้น ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาทำบุญในวันพระที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันจันทร์ ที่ 7 ก.ค.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้น ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาทำบุญในวันพระที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

You may also like...